Radovi na postavljanju fasade na sportskoj dvorani OŠ “Ivan Goran Kovačić”

Na sportskoj dvorani Osnovne škole Ivan Goran Kovačić započeli su radovi na postavljanju fasade. Ugovor za izvođenje spomenutih radova u ime investitora Grada Livna potpisao je gradonačelnik Luka Čelan. Nakon provedene procedure postupka javne nabave sukladno Zakona o javnim nabavkama Federacije BiH potpisan je ugovor s izvođačem radova „Intertrgovina“ čija ponuda je bila najpovoljnija. Vrijednost ugovorenih radova je 80.147,07 konvertibilnih maraka.

Osim postavljanja fasade na dvorani ugovorenim radovima predviđena je i rekonstrukcija krovišta objekta koji se nalazi između zgrade škole i dvorane kao i zamjena otvora na tom objektu. Rok izvođenja radova je šezdeset dana.

Priopćeno je iz Ureda za informiranje Grada Livna.