Home > Livno > Radovi na asfaltiranju ulica u gradu Livnu

Radovi na asfaltiranju ulica u gradu Livnu

Na području grada Livna u tijeku su infrastrukturni radovi na nekoliko cestovnih dionica. U samom gradu radovi se odvijaju u Ulici svetoga Ive, Dalmatinskoj ulici i Stjepana drugoga Kotromanića.

Izvođači radova su Livno putovi i rade na rekonstrukciji kolnika i nogostupa. Pripremni radovi su završeni te će uskoro uslijediti asfaltiranje dionica u navedenim ulicama. Ukupna vrijednost radova u spomenute tri ulice je 272 tisuće konvertibilnih maraka od čega je 192 tisuće Grad osigurao od  Uprave za ceste Hercegbosanske županije. Preostali dio sredstava snosi Grad Livno koji s proljepšanjem vremenskih uvjeta nastavlja s nizom drugih infrastrukturnih radova.

Grad Livno