Radna posjeta načelnika Policijske uprave Splitsko-dalmatinske MUP-u K10

Dana 26.srpnja 2022. godine u radnoj posjeti Ministarstvu unutarnjih poslova naše županije boravio je načelnik Policijske uprave Splitsko-dalmatinske gospodin Slobodan Marendić. Pored ministra unutarnjih poslova naše županije, na sastanku je nazočio i načelnik Ureda policijskog komesara glavni inspektor Ilija Jakić.

Ministar unutarnjih poslova se zahvalio načelniku Marendiću na svesrdnoj potpori u provedbi izobrazbe policijskih službenika MUP-a naše županije a koju je u svojim ustrojbenim jedinicama provodio MUP Republike Hrvatske a sukladno Sporazumu između Vijeća ministara BiH i Vlade Republike Hrvatske o policijskoj suradnji u borbi protiv prekograničnog kriminala („Službeni glasnik BiH-međunarodni ugovori” broj 09/11).

Na sastanku se razgovaralo o daljnjim modalitetima izobrazbe naših policijskih službenika u ustrojbenim jedinicama MUP-a Republike Hrvatske, kao i pomoći MUP-a RH u daljnjoj suradnji na planu korištenja pozitivnih iskustava policije Republike Hrvatske sa jedinicama lokalne samouprave oko organiziranja Vijeća za prevenciju kriminaliteta na lokalnim novoima.

U narednom razdoblju Ministarstvo unutarnjih poslova naše županije će inicirati jedinice lokalne samouprave i pomoći istima da ustroje Vijeća za prevenciju kriminaliteta u sredinama u kojima ne postoje, a u svemu kao i u prenošenju iskustava na raspolaganju će nam biti i djelatnici Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske sa bogatim iskustvom na području prevencije kriminaliteta.