PUFBiH: Zaplijenjena imovina prodana za 355.000 KM

U postupku prinudne naplate Kantonalni porezni ured Novi Travnik prodao je zaplijenjenu imovinu poreznog obveznika dužnika “Borac-R” d.o.o. Jajce u ukupnom iznosu 355.000 KM, zbog naplate dugujućih javnih prihoda. Prodana nekretnina je proizvodno-poslovni objekat.

Kupac je u zakonskom roku uplatio kupoprodajnu cijenu za nekretninu, a financijska sredstava ostvarena javnom prodajom zaplijenjene imovine uplaćena su za izmirenje dugujućih obaveza poreznog obveznika po osnovu javnih prihoda. 

Porezna uprava Federacije BiH poduzima sve mjere i radnje za naplatu neizmirenih obaveza po osnovu javnih prihoda. Zapljena imovine i njena prodaja je krajnja mjera u postupku naplate dužnih javnih prihoda. Međutim, zaplijenjenu imovinu je veoma teško prodati, jer uglavnom nema zainteresiranih kupaca.

Ukoliko se i pojave, nastoje kupiti imovinu po znatno nižoj cijeni od procijenjene vrijednosti, radi smanjene kupovne moći javnih lica, ali i solidarnosti poreznih obveznika koji ne žele kupiti zaplijenjenu imovinu, saopćeno je iz Porezne uprave FBiH.

Livnovine