PUFBiH: Broj zaposlenih za dva i pol mjeseca porastao za više od deset tisuća

Porezna uprava Federacije BiH objavila je nove podatke prema kojima ukupan broj zaposlenih u Federaciji BiH 20. srpnja po prebivalištu osiguranika iznosi 517.656.

Od početka pandemije, u Federaciji BiH je 5. svibnja zabilježen najmanji broj zaposlenih i bio je 507.607.  

Broj zaposlenih 20. srpnja je 517.656 i veći je za 10.049 u odnosu na 5. svibanj.

PUFBiH