Home > BiH > Provjerite svoje lične karte, da ne biste platili kaznu i do 300 KM

Provjerite svoje lične karte, da ne biste platili kaznu i do 300 KM

Iz Agencije za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka BiH napominju da je za kršenje ove zakonske obaveze propisana novčana kazna od 30 KM do 300 KMKako pišu “Nezavisne novine”, to je ukupan broj lica kojima su istekli lični dokumenti, a nisu podnijela zahtjeve za izdavanje novog dokumenta.

Napominju da, kada su u pitanju vozačke dozvole, treba imati u vidu da određen broj osoba zbog starosne dobi nije u mogućnosti upravljati motornim vozilima, te da iz tih razloga nemaju važeći dokument.Ličnu kartu Bosne i Hercegovine u posjedu trenutno nema 243.078 građana, dok je nešto veći broj lica bez vozačke dozvole, čak 252.995, podaci su Agencije za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka (IDDEEA) Bosne i Hercegovine.Iz IDDEEA podsjećaju da je lična karta javna isprava kojom se dokazuje identitet, činjenica mjesta i datuma rođenja, prebivališta, odnosno boravišta za raseljeno lice i državljanstva BiH.

Obavezan dokument

S obzirom na činjenicu da je posjedovanje lične karte zakonska obaveza, svaki državljanin stariji od 18 godina, sa prebivalištem u Bosni i Hercegovini, dužan je imati ličnu kartu izdatu u mjestu prebivališta.

Prema podacima kojima IDDEEA raspolaže za 2021. godinu, bez važeće lične karte bilo je 241.644 građana, dok se ta cifra povećala u 2022. godini za oko 1.000 građana, te je prema zvaničnim podacima bez ovog dokumenta bilo 242.869 lica.Rok za podnošenje zahtjeva za zamjenu lične karte je 15 dana prije isteka iste.

Kazne do 300 KM

Iz Agencije za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka BiH napominju da je za kršenje ove zakonske obaveze propisana novčana kazna od 30 KM do 300 KM.

Prema evidenciji o ličnim kartama koju tehnički vodi i održava IDDEEA, broj ličnih karata koje se nalaze u statusu izdat dokument, što znači da se nalaze u posjedu građana, je 3.070.506, dok je broj ličnih karata koje ističu 2023. godine 140.783.

Kako ističu, Pravilnikom o cijeni ličnih dokumenta propisana je visina naknade koja se plaća prilikom izdavanja ličnih dokumenata, lične karte i vozačke dozvole za građane Bosne i Hercegovine, kao i način uplate, raspodjela i namjena sredstava ostvarenih izdavanjem ovih dokumenata.

Članom 2. pomenutog pravilnika propisana je visina naknade ličnih dokumenata i to za ličnu kartu 18 KM, dok je za vozačku dozvolu potrebno izdvojiti 60 KM.Navode da su to zvanični podaci za građane bez važećih dokumenta za prethodne dvije godine bez podnesenog zahtjeva za izdavanje novog dokumenta.

Kako ističu, rok za podnošenje zahtjeva za izdavanje lične karte je 60 dana nakon navršenih 18 godina života ili 60 dana nakon što se lice stalno nastani u BiH ako je navršilo 18 godina života.

Fokus