Home > BiH > Prosjek starosti odlaska u invalidsku mirovinu 52 godine

Prosjek starosti odlaska u invalidsku mirovinu 52 godine

 Prema podacima Zavoda MIO RS, invalidsku mirovinu prima 35.024 ili 12,49% od ukupnog broja korisnika. Prosječna starost u trenutku ostvarivanja prava na invalidsku mirovinu je 52 godine, pri čemu muškarci to pravo ostvaruju u prosjeku s 52,5 godina, a žene sa 50,9 godina.

– Korisnici prava na invalidsku mirovinu u prosjeku to pravo koriste 18,5 godina koje se iz godine u godinu blago povećava – priopćili su iz Zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje RS. Podsjećaju da pravo na invalidsku mirovinu ima osiguranik kod koga je gubitak sposobnosti za rad prouzročen ozljedom izvan rada ili bolešću, nastao prije ispunjenja uvjeta za starosnu mirovinu, pod uvjetom da do nastanka invalidnosti ima pet godina staža osiguranja ili 10 godina mirovinskog staža.

Također, pravo na invalidsku mirovinu imaju osobe kod kojih je poslije 58. godine utvrđena smanjena radna sposobnost, s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju, pod uvjetom da do nastanka invalidnosti imaju pet godina staža osiguranja ili 10 godina mirovinskog staža. Osiguranik kod koga je gubitak sposobnosti za rad prouzročen ozljedom na radu ili profesionalnom bolešću ima pravo na invalidsku mirovinu, bez obzira na duljinu mirovinskog staža. Osiguranik do navršenih 35 godina života ima pravo na invalidsku mirovinu pod uvjetom da do nastanka invalidnosti ima dvije godine staža osiguranja.

Vecernji list