Prosječna plaća u Federaciji 1.122 KM

Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenom za srpanj 2022. u Federaciji BiH iznosila je 1.122 KM, pokazuju podaci Federalnog zavoda za statistiku. Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća za srpanj nominalno je viša za 0,6 posto, a realno za 0,2 posto u odnosu na prethodni mjesec.

U odnosu na isti mjesec prethodne godine, prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenom za srpanj 2022. nominalno je viša za 12,8 posto, a realno niža za 4,1 posto. Prosječna mjesečna isplaćena bruto plaća po zaposlenom za srpanj u FBiH iznosila je 1.735 KM, i nominalno je viša za 0,7 posto, a realno za 0,3 posto u odnosu na lipanj.

U odnosu na isti mjesec prethodne godine, prosječna mjesečna isplaćena bruto plaća po zaposlenom za srpanj ove godine nominalno je viša za 12,6 posto, a realno niža za 4,3 posto.

U srpnju 2022. ukupan broj zaposlenih u Federaciji BiH je 534.839. U odnosu na prethodni mjesec broj zaposlenih se smanjio za 0,4 posto, a broj zaposlenih žena za 1,0 posto.

ttps://m.vecernji.ba/vijesti/prosjecna-placa-u-federaciji-1-122-km-1617851 – m.vecernji.ba