Proizvodnji mlijeka i sira, strateškoj grani i najjačem brendu HBŽ-a, više od milijun KM

 

Poljodjelci u HBŽ-u dobili su dodatni poticaj koji će stimulirati njihov rad i poduzetnost u poljodjelskoj djelatnosti kojom se bave ili se žele baviti, piše Večernji list BiH.

Ukupno 2,5 milijuna KM

Na posljednjoj sjednici Vlada HBŽ-a prihvatila je prijedlog županijskog Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva i dala suglasnost za izmjene i dopune programa utroška sredstava tekućih prijenosa “Potpora poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju” utvrđenih proračunom HBŽ-a za 2022.

Tim izmjenama i dopunama sredstva u iznosu od 1,500.000 KM, utrošena u prvom dijelu programa, rebalansom županijskoga proračuna uvećana su za dodatnih 1,000.000 KM na iznos od 2,500.000 KM. Stočarstvo i proizvodnja mlijeka i sira strateška je grana i najjači brend u HBŽ-u i za to se najviše izdvaja i najviše se podupire. Za sufinanciranje troškova prehrane muznih grla u sustavu otkupa kravljeg mlijeka u prvom (proljetnom) dijelu programa izdvojeno je i realizirano, odnosno utrošeno 600.000 KM, a sada je dodano još 490.000 KM, tako da će ukupan iznos poticaja za proizvodnju kravljeg mlijeka u ovoj godini biti 1,090.000 KM. Napravljena je izmjena i u visini poticaja. Naime, stočar je dosad mogao dobiti 150 KM po grlu, ali maksimalno 4000 KM, a s izmjenama i dopunama programa taj limit je ukinut. Sada uzgajivač krava dobiva dodatno još 100 KM po grlu, bez ograničenja, koliko god ima grla za svako će dobiti po 100 KM. Kad je riječ o proizvodnji ovčjeg i kozjeg mlijeka u sustavu otkupa, sufinanciranje je 1 KM po litri za ovčje i 0,50 KM za kozje, promjena je što nema ograničenja novčanog iznosa i što se ukupni iznos potpore za kozje mlijeko sa 100.000 KM povećava na 185.000 KM.

Ove godine prvi put poljodjelcima se daje potpora za sjetvu. Proljetos se sufinancirala proljetna, a sada jesenska sjetva. – Za proljetnu smo izdvojili 180.000 KM, a sada za jesensku 300.000 KM. Visina potpore ovisit će o ukupnom broju zahtjeva koji ispunjavaju uvjete, najveći iznos koji korisnik može dobiti je 400 KM po hektaru, a najmanji 200 KM za hektar. Želim naglasiti da smo ove godine uveli važnu novost. Dosad ljudi nisu mogli ostvariti poticaje na obradive površine ako nisu imali riješene vlasničke odnose. Sada dajemo prostor i mogućnost za potporu za realnu proizvodnju koja postoji unatoč neriješenim imovinsko-pravnim odnosima. Cijenimo da je stanje u kojem se nalazimo takvo da je nužno svaku njivu i vrt uzorati kako bi imali hrane – naglašava Božo Perić, ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva HBŽ-a. Zahtjevi se dostavljaju najkasnije do 4. studenoga. Za sufinanciranje projekata i aktivnosti iz područja ruralnog razvoja planirano je 25.000 KM, a namijenjeno je vlasnicima OPG-a i obrta. Previđeno je za sufinanciranje nabave različitih strojeva i opreme: poljoprivredne mehanizacije, priključaka, sustava za navodnjavanje, električnih pastira, solarnih panela, mljekarske i druge opreme u svrhu poboljšanja uvjeta poljoprivredne proizvodnje. Zahtjevi se podnose do 11. studenoga. Za potporu mladim poljodjelcima izdvojeno je 20.000 KM. Odnosi se to na mlade poljodjelce od 18 do 40 godina koji su se prvi put upisali u registar poljoprivrednih gospodarstava od 1. siječnja 2022. do dana donošenja izmjena i dopuna. Za sufinanciranje projekata i aktivnosti u pčelarstvu namijenjeno je 10.000 KM, kao i za potporu korisnicima ribolovnih voda u HBŽ-u. Zahtjevi se podnose do 11. studenoga.

Potpora i agroturizmu

Za potporu promidžbi i edukaciji u agroturizmu predviđeno je 10.000 KM. Program sadrži i nabavu i postavljanje bežične mreže senzora i antena koja će poljodjelcima omogućiti korištenje podataka u predviđanju bolesti, mraza, potrebe za navodnjavanjem… prikupljanjem meteoroloških podataka potrebnih za suvremenu poljoprivrednu proizvodnju. Ministarstvo će nabaviti i postaviti opremu, a planirano je 10.000 KM. Isti iznos namijenjen je za subvencioniranje kamata na investicijske kredite u poljoprivrednoj proizvodnji i izgradnju proizvodnih pogona. Zahtjevi se podnose do 10. prosinca. Za pomoć pojedincima, fizičkim osobama koje su pretrpjele štetu uginućem životinja u 2022. do 11. studenoga izdvojeno je 25.000 KM. Zahtjev se podnosi do 18. studenoga.

Pročitajte više na www.vecernji.ba