Priopćenje Ministarstva glede odloženog otpada u Bosanskom Grahovu i Drvaru

Priopćenje Ministarstva graditeljstva, obnove, prostornog uređenja i zaštite okoliša Hercegbosanske županije povodom novonastale situacije vezane za neopasni otpad tekstila koji je odložen na lokacije na području Općine Bosanskog Grahova i Drvara, suprotno pozitivno pravnim propisima i izdanim dozvolama.

U pogledu novonastale situacije i problematike vezane za neopasni otpad tekstila, koji je po izdanoj suglasnosti Federalnog ministarstva okoliša i turizma uvezen iz Italije u Bosnu i Hercegovinu od strane privrednog društva KROM reciklaža d.o.o., te odložen na pojedine lokacije na području općine Bosanskog Grahova i Drvara, a o čemu ovo Ministarstvo nije službeno kontaktirano nego je saznalo putem medija, Ministarstvo ističe sljedeće:Ministarstvo je gospodarskom društvu KROM reciklaža d.o.o. na osnovu dostavljene dokumentacije, a u skladu s odredbama Zakona o upravljanju otpadom („Službene novine Federajcije BiH“, broj 33/03, 72/09 i 92/17) (u daljnjem tekstu: „Zakon“), rješenjem broj 07-01-19-6-2/20 od 19.02.2020. godine, izdalo dozvolu za upravljanje otpadom, za obavljanje poslova sakupljanja, skladištenja i reciklaže neopasnog otpada, koje rješenje je pored podnositelju zahtjeva (stranci) ujedno dostavljeno i Upravi za inspekcijske poslove Hercegbosanske županije;

Odmah po saznanju za iznad opisanu problematiku i novonastalu situaciju, od strane Ministarstva je kontakrtiran nadležni županijskii inspektor zaštite okoliša, koji je već pratio stanje na terenu i vršio uviđaj;

Vezano za navode koji su istaknuti u medjima i koji se odnose na održavanje javne rasprave, Ministarstvo ističe da odredbama Zakona koji je lex specialis u odnosu na Zakon o zaštitu okoliša („Službene novine Federajcije BiH“, broj 33/03 i 38/09) te u odnosu na druge propise, nije predviđena javna rasprava, shodno čemu ista nije ni provedena.

-Ovim putem Ministarstvo ističe da se ograđuje od svih ostalih medijskih i drugih navoda, komentara i slično, te ističe da će u pogledu opisane problematike biti u daljnjem kontaktu s nadležnom Upravom za inspekcijske poslove i inspektorom zaštite okoliša i eventualno s drugim nadležnim organima, te da će poduzeti i druge mjere za koje je nadležno u skladu s odredbama Zakona, sve s ciljem rješavanja predmetne problematike.

Vlada HBŽ-a