Preživjelima hvala, a pokojnima neka je vječna slava

Promidžbena objava