U spomen fra Stjepanu Vrgoču

Svećenik franjevac Bosne Srebrene, fra Stjepan Vrgoč preminuo je prošle godine, 17. srpnja u franjevačkom samostanu Sv. Petra na Gorici u Livnu.

Fra Stjepan Vrgoč, krsnoga imena Jako, rođen je 8. siječnja 1936. u mjestu Rapovine, župa Livno, od oca Pere i majke Kate r. Duvnjak.

Osnovno obrazovanje stekao je u rodnom gradu (1943 – 1948), a nakon boravka u sjemeništu i završetka franjevačke klasične gimnazije u Visokom (1948 – 1956) upisao je teološki studij, kojega je započeo na Franjevačkoj teologiju u Sarajevu (1956 – 1962), a dovršio u Ljubljani (1962 – 1965).

Redovnički habit obukao je 14. srpnja 1953. u Kraljevoj Sutjesci, a godinu kasnije ondje je 15. srpnja 1954. položio i prve redovničke zavjete. Svečane redovničke zavjete položio je 8. prosinca 1957. u Sarajevu. Red đakonata primio je 7. travnja 1962. u Sarajevu, a za svećenika je zaređen 15. srpnja 1962. u Fojnici po rukama nadbiskupa mons. Marka Alaupovića.

Nakon ređenja najprije je obnašao službu provincijskog tajnika od 1962. do 1967., a zatim sljedeće službe: II. meštar bogoslova na Franjevačkoj teologiji u Sarajevu (1967 – 1970); samostanski vikar u samostanu Sv. Ante na Bistriku (1970 – 1973) – na Bistriku je od 1968. ujedno vodio kateheze za vjernike; vikar Provincije (1970 – 1973); provincijal (1973 – 1976); župnik u župi Čuklić (1976 – 1983); samostanski vikar u samostanu na Gorici (1983 – 1985) odakle je također pastoralno brinuo o Zagoričanima; župni vikar u župi Bugojno (1985 – 1988); II. meštar novaka u novicijatu na Gorici (2000 – 2003); samostanski vikar u samostanu na Gorici (2001 – 2006). Od 2006. pa sve do smrti obnašao je službu ispovjednika i propovjednika u svome matičnom samostanu Sv. Petra i Pavla na Gorici.

Fra Stjepan Vrgoč bio je članom uredništva nezavisnih novina Livanjski vidici godine 1992. i 1993. U njima je surađivao prilozima iz života livanjskih župa i nekim crticama iz livanjske svakodnevnice. Surađivao je i u Bosni Srebrenoj, provincijskom glasilu te neko vrijeme vodio i samostansku kroniku u samostanu na Gorici.

Pokoj vječni daruj mu, Gospodine!

J.Vr.,KT