Home > Livno > Preliminarno izvješće statusa endemskih vrsta riba Livanjskog polja i Buškog jezera

Preliminarno izvješće statusa endemskih vrsta riba Livanjskog polja i Buškog jezera

Preliminarno izvješće statusa endemskih vrsta riba Livanjskog polja i akumulacija urađenog u sklopu projekta “Uspostavljanje temelja za održavanje slatkovodne bioraznolikosti u Livanjskom polju i Buškom jezeru” pokazuje da je brojnost autohtonih endemskih vrsta u opadanju, a njihova staništa su ugrožena.

Temeljem literaturnog pregleda obavljenog prije terenskih istraživanja u vodama Livanjskog polja do danas je potvrđeno dvadeset (20) vrsta riba, od kojih su samo četiri stenoendemske. U tablici se nalazi prikaz vrsta riba zabilježenih u Livanjskom polju uključujući umjetne akumulacije do početka terenskih istraživanja, a crvenom su ispisane endemske vrste.

PorodicaVrsta ribe
PERCIDAEASmuđ, Sander lucioperca
CYPRINIDAEŠaran, Cyprinus carpio
Klen, Squalius cephalus
Sitnoljuskavi klen, Squalius tenellus
Babuška (srebreni karas), Carassius gibelio
Tolstolobik, Hypophthalmichthys molitrix
Linjak, Tinca tinca
Bjelica, Leucaspius delinetus
Bezribica, Pseudorasbora parva
Uklija, Alburnus alborella
Drlja, Scardinius dergle
Oštrulj, Aulopyge huegelii
Podbila, Chondrostoma phoxinus
Potočna mrena-sapača, Barbus meridionalis
SILURIDAESom, Silurus glanis
ANGUILLIDAEJegulja, Anguilla anguilla
SALMONIDAEPotočna pastrva, Salmo truta
Dužičasta pastrva, Oncorhynchus mykiss
Jezerska pastrva, Salmo trutta lacustris
CENTRACHIDAESunčanica, Lepomis gibbosus

U svim vodama Livanjskog polja pretežno dominiraju alohtone, strane vrste. Potrebno je istaknuti da je to osobito izraženo u ekosustavu Buško jezero gdje dominiraju babuška i smuđ. Što se tiče rijeka Livanjskog polja (Sturba, Žabljak i Bistrica) tu dominira salmonidna vrsta, potočna pastrva, koja se može smatrati pseudo-autohtonom vrstom s obzirom da je „udomaćena“ u ovim vodama već stotinjak godina te ove vode nisu pogodne za ciprinidne vrste.

U svim nedavnim terenskim istraživanjima pronađene su sve endemske vrste osim dinarske pijurice, Phoxinellus alepidotus za koju se također smatralo da je endem Livanjskog polja.

„Imamo dobru komunikaciju s lokalnim stanovništvom i ribočuvarima koji nam pomažu u terenskom istraživanju. Sada ulazimo u drugu fazu projekta gdje ćemo se fokusirati na pronalazak onih vrsta koje smo čipirali kako bi utvrdili brojnost njihovih populacija, ali i njihove migracijske putove. Također, obratit ćemo pažnju na manje vodene tokove koji se nalaze u Livanjskom polju koji bi mogli predstavljati sklonište endemskim vrstama ili potencijalni prirodni rezervat koji će omogućiti očuvanje ovih izuzetno važnih ribljih vrsta“ kaže Vedran Kordić, projektni menadžer iz Udruge Dinarica.

Endemske vrste koje su u prošlosti, prije izgradnje hidroelektrane jedine obitavale na području Livanjskog polja sada se nalaze isključivo u manjim zaklonjenijim potocima i rudničkim kopovima. U jezerima ih gotovo nema nikako, osim u blizini ušća pritoka gdje mogu pobjeći od predatora.

U idućem razdoblju, u sklopu projekta koji provodi Udruga Dinarica, a financira Critical Ecosystem Partnership Fund radit će se Akcijski plan za očuvanje endemskih riba i zagovaranju za uspostavljanje „zaštićenih zona“ potrebnih za ove vrste.

– Oštrulj, Aulopyge huegelii, jedna od endemskih vrsta pronađena u rudničkom kopu.

tomislavcity.com