Home > BiH > Predstavnici institucija iz Hercegbosanske županije sudjelovali na obuci za rad u Pravno informacijskom sustavu (LIS)

Predstavnici institucija iz Hercegbosanske županije sudjelovali na obuci za rad u Pravno informacijskom sustavu (LIS)

U Sarajevu je, 07.lipnja 2023.godine u organizaciji Direkcije za europske integracija održana obuka za rad u Pravno informacijskom sustavu (LIS) za usklađivanje zakonodavstva Bosne i Hercegovine u procesu europskih integracija, na kojoj su sudjelovali i predstavnici institucija iz Hercegbosanske županije.

Direkcija za europske integracije je predstavila prvi Pravni informacijski sustav (LIS) kojim se digitaliziraju administrativni postupci usklađivanja zakonodavstva Bosne i Hercegovine u procesu europskih integracija. LIS je razvijen zahvaljujući Švedskoj koja je prepoznala značaj takvog sustava i pristupa te i financijski podržala Bosnu i Hercegovinu.

Ciljna skupina ove obuke bili su predstavnici Unsko-sanske i Hercegbosanske županije koji će raditi u LIS-u na poslovima usklađivanja zakonodavstva i popunjavanju instrumenata za usklađivanje, ali i na prevođenju propisa na engleski jezik, kao i onih koji će izvještavati o usklađenosti propisa kroz informacijski sustav, izradom tabela za izvještavanje.

LIS nudi konzistentan i transparentan pristup u procesu usklađivanja zakonodavstva Bosne i Hercegovine, a koji će omogućiti da se niz postupaka, pripreme i izrade propisa koji se usklađuju, pripreme instrumenata za usklađivanje, obrade i analize podataka o usklađenosti, kao i verifikaciju i potvrđivanje usklađenosti, te postupci usklađivanja terminologije i prevođenja, kao i izrada tabele za izvještavanje u svrhu izvještavanja prema Europskoj uniji, odvijaju na ujednačen i jednostavniji način.

Bosna i Hercegovina je dodjeljivanjem statusa države kandidata od 15. 12. 2022. godine ušla u novu fazu u procesu pristupanja u EU. Jedan od sljedećih koraka u procesu pristupanja je otvaranje pregovora o članstvu u EU, te analitički pregled pravne stečevine kojim se utvrđuje postoje li određene neusklađenosti države kandidata sa zahtjevima koji proizlaze iz pravne stečevine EU.