Home > Livno > Predstavnici Direkcije za robne rezerve Hercegbosanske županije nazočili radnom sastanku u Goraždu

Predstavnici Direkcije za robne rezerve Hercegbosanske županije nazočili radnom sastanku u Goraždu

Direktor direkcije za robne rezerve  HBŽ-e, Senad Džanković sa suradnikom nazočio je u četvrtak 12.svibnja, 2022. godine u Goraždu na radno-konzultatitivnom sastanku sa direktorom Direkcije za robne rezerve Bosansko-Podrinjske županije Goražde, Admirom Pozderevićem

Na spomenutom sastanku bilo je govora o trenutnoj situaciji u direkcijama  robnih rezervi na nivou obje županije.

Na kraju sastanka podržana je inicijativa za što hitnijim izmjenama važećih Zakona o robnim rezervama u cilju poboljšanja, koordinacije suradnje i uvezanosti županijskih Direkcija sa Federalnom direkcijom robnih rezervi. Razgovaralo se i o mogućnosti da se preko Federalne direkcije robnih rezervi uputi inicijativa Vladi Federacije BiH o mogućnosti financiranja županijskih robnih rezervi preko godišnjeg Proračuna Federacije BiH

Sastanak je poslužio da se između ostalog iznesu svi problemi prisutni u ove dvije županije, ali za očekivati je da će se u budućnosti popraviti stanje kako u navedenim županijama tako i na nivou cijele BiH. Također je dogovoreno da će završni ciklus sastanaka biti u održan u skorašnjem periodu u Livnu.

Vlada HBŽ