Home > Livno > Predstavljen projekt za finaciranje projekata kroz mala ulaganja

Predstavljen projekt za finaciranje projekata kroz mala ulaganja

Na području Livna provodit će se projekt pod nazivom „Podrška pripremi planiranja lokalnog razvoja vođenog zajednicom i implementacija pilot projekta“. Projekt će financirati mađarska Vlada a provodit će ga FAO. U sklopu projekta objavljuje se javni poziv za dostavljanje prijedloga za financiranje projekata kroz mala ulaganja u cilju jačanja kvalitete života u ruralnim sredinama na području grada Livna i općine Bosansko Grahovo. Prijave se primaju do 22. veljače 2019. Svi detalji vezani za javni poziv su u privitku.

Rural_Development_Grant_Support_measure_GCP_BIH_008_HUN_FINAL_BOS_FINAL.docx