Predstavljen projekt za finaciranje projekata kroz mala ulaganja

Na području Livna provodit će se projekt pod nazivom „Podrška pripremi planiranja lokalnog razvoja vođenog zajednicom i implementacija pilot projekta“. Projekt će financirati mađarska Vlada a provodit će ga FAO. U sklopu projekta objavljuje se javni poziv za dostavljanje prijedloga za financiranje projekata kroz mala ulaganja u cilju jačanja kvalitete života u ruralnim sredinama na području grada Livna i općine Bosansko Grahovo. Prijave se primaju do 22. veljače 2019. Svi detalji vezani za javni poziv su u privitku.

Rural_Development_Grant_Support_measure_GCP_BIH_008_HUN_FINAL_BOS_FINAL.docx