Home > BiH > Predsjednik Vlade Hercegbosanske županije, Ivan Vukadin sudjelovao na petom zasjedanju Kolegija za europske integracije

Predsjednik Vlade Hercegbosanske županije, Ivan Vukadin sudjelovao na petom zasjedanju Kolegija za europske integracije

Predsjednik Vlade Hercegbosanske županije Ivan Vukadin, sudjelovao je danas u Sarajevu na petom zasjedanju Kolegija za europske integracije.

Kolegij za europske integracije BiH najviše je tijelo u mehanizmu koordiniranja procesa europskih integracija BiH. U radu kolegija sudjelovali su Borjana Krišto predsjedavajuća Vijeća ministara BiH i zamjenici predsjedavajuće , zajedno s entitetskim predsjednicima Vlada i pojedinim ministrima iz Vlade FBiH i Vlade RS, županijskim predsjednicima Vlada i gradonačelnikom Brčko Distrikta.

Na samoj sjednici Kolegija za europske integracije raspravljalo se o dokumentu „ Pozicije Bosne i Hercegovine za 5. sastanak Vijeća za stabilizaciju i pridruživanje između Bosne i Hercegovine i Europske unije“, Izvješću o realiziranim aktivnostima u okviru izrade Programa integriranja BiH u Europsku uniju kao i spornim pitanjima nastalim pri realiziranju istih, Informaciji o radu na Akcijskom planu za realiziranje 14 prioriteta koji su stavljeni pred Bosnu i Hercegovinu te o aktivnostima na uspostavi i funkcioniranju ministarskih konferencija.

Vladahbz