Home > Livno > Poziv za sudjelovanje na radionicama elektronike u Livnu

Poziv za sudjelovanje na radionicama elektronike u Livnu

U današnjem svijetu okruženi smo elektroničkim napravama sa svih strana. Većina korisnika ne zna kako i zašto uopće rade, a još manje kako bi izradili neke vlastite. Ipak, za one koji bi se htjeli bolje upoznati sa svijetom elektronike shvatiti i isprobati kako stvari funkcioniraju, Edukacijski razvojni park HO-RUK u suradnji sa Federalnim ministarstvom razvoja, poduzetništva i obrta organizira radionice u kojima će upoznati polaznike sa osnovama rada elektroničkih elemenata i naučiti ih izrađivati elektroničke sklopove.

Radionice se sastoje od teoretskog i praktičnog dijela. U teoretskom dijelu obradit će se osnove elektrotehnike, upoznavanje s temeljnim elektroničkim elementima (otpornici, kondezatori, diode, tranzistori, integrirani krugovi…)

Praktični dio prati teoretski te je posvećen mjerenju električnih veličina, simulaciji elektroničkih krugova na računalu, tehnologiji lemljenja i izradi tiskanih pločica.

Radionice će se održavati u Srednjoj strukovnoj školi Silvija Strahimira Kranjčevića u Livnu svake subotom u vremenu od 10:00 do 12:00 do kraja polugodišta, a namijenjene su svim zainteresiranim učenicima osnovnih i srednjih škola. Radionice kreću sa radom 24.studenoga 2018. Zainteresirani polaznici se mogu prijaviti putem web obrasca dostupnog na stranicama udruženja www.horuk.ba a broj polaznika ograničen je na 15.

Pored navedenih aktivnosti cilj projekta je polaznicima proširiti znanja o praktičnoj primjeni elektronike i izrađivati elektroničke uređaje po vlastitom izboru te popularizirati STEM zanimanja.