Poziv za sudjelovanje na obukama Direkcije za europske integracije u prvom kvartalu 2022. godine

Direkcija za europske integracije poziva sve zainteresirane da se prijave za pohađanje obuka u oblasti europskih integracija koje će se održati u drugom kvartalu 2022. godine.

Vezano za metode izvedbe obuka, planirano je da sve obuke u drugom kvartalu 2022. godine budu održane uživo u sali u Sarajevu, Mostaru i Bihaću. Direkcija zadržava pravo da, u skladu s trenutnom epidemiološkom situacijom, promjeni metodu izvedbe obuke, odnosno istu prebaci u formu webinara, što će biti blagovremeno naznačeno u kalendaru obuka na web stranici Direkcije za europske integracije.

Kalendar obuka koje će se održati u drugom kvartalu 2022. godine dostupan je na sljedećim linkovima:

https://www.dei.gov.ba/hr/obuke-hr-7

Zainteresirani za sudjelovanje na planiranim obukama mogu se prijaviti popunjavanjem prijavnog obrasca koji je dostupan na sljedećim linkovima:

https://www.dei.gov.ba/uploads/documents/prijavni-obrazac-za-ucesce-na-webinaru-hr_1611670382.doc https://www.dei.gov.ba/uploads/documents/prijavni-obrazac-za-ucesce-na-webinaru-s_1611670382.doc

Popunjen prijavni obrazac sa svim traženim podacima, Direkciji se dostavlja faxom na broj 033/255-001, ili mailom na adresu DEIobuke@dei.gov.ba, do datuma koji je za svaku pojedinu obuku označen kao krajnji rok za prijavu.

Sljedećeg radnog dana nakon isteka roka za prijavljivanje na web stranici Direkcije bit će objavljen dnevni red obuke i lista polaznika čije su prijave za prihvaćene. Dnevni red i lista polaznika svake konkretne obuke bit će dostupna na sljedećim linkovima:

https://www.dei.gov.ba/hr/lista-polaznika

U slučaju spriječenosti da nazoči obuci polaznik je dužan o tome obavijestiti Direkciju pismeno, na isti način na koji je dostavio prijavni obrazac prilikom prijave na obuku, i to najkasnije do 12 sati radnog dana koji prethodi obuci. U obavještenju kojim se otkazuje sudjelovanje mora biti vidljivo da je kopija istog dostavljena neposrednom rukovoditelju koji je odobrio pohađanje obuke.

Napominjemo da Direkcija realizira obuke u skladu s odredbama Odluke o obukama u oblasti europskih integracija (“Sl. Glasnik BiH”, br. 50/18 i 16/20). Za dodatna pitanja možete nas kontaktirati na telefon 033/255-377 ili na adresu DEIobuke@dei.gov.ba.