Poziv vlasnicima zadruga, obrta, mikro, malih i srednjih poduzeća iz poljoprivredno-prehrambenog sektora na infosesiju u svezi korištenja bespovratnih sredstava

U cilju informiranja šireg kruga potencijalnih korisnika Javnog poziva za dodjelu bespovratnih sredstava Europske unije u BiH, EU4AGRI planira organizaciju nekoliko informativnih sastanaka po gradovima i općinama na kojima bi prezentirali detalje ovog javnog poziva.

Poziv je upućen svim zainteresiranim osobama, vlasnicima zadruga, obrta, mikro, malih i srednjih poduzeća iz poljoprivredno-prehrambenog sektora, kao i konzultantima koji pripremaju prijave za javne pozive EU4AGRI projekta. Informativni sastanak održat će se u Livnu 19. travnja, 2022. godine, s početkom u 12.00 sati u tehnološkom parku linnovate. (Livno, Zgona).
Više informacija o javnom pozivu su dostupne na linku: https://eu4agri.ba/calls/javni-poziv-potencijalnim-korisnicima-bespovratnih-sredstava-za-mjeru-podrske-investicijama-u-preradjivacke-kapacitete-i-marketing-poljoprivredno-prehrambenih-proizvoda/

Prijave će se podnositi putem online platforme: https://javnipoziv.undp.ba/