Home > Livno > Poziv vlasnicima bespravno izgrađenih građevina na postupak legalizacije istih

Poziv vlasnicima bespravno izgrađenih građevina na postupak legalizacije istih

Služba za graditeljstvo, prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove objavljuje javni poziv vlasnicima bespravno izgrađenih građevina i građevina privremenog karaktera radi podnošenja zahtjeva za legalizaciju istih. Postupak legaliziranja bespravno izgrađene građevine podrazumijeva utvrđivanje statusa te građevine donošenjem naknadne lokacijske dozvole, naknadne građevinske dozvole i naknadne uporabne dozvole. Zahtjev za legalizaciju bespravno izgrađenih građevina podnosi se najkasnije do 3. siječnja 2025. godine.

Privitci

Grad Livno