Poziv na prezentiranje kreditnih linija razvojne banke

U organizaciji Grada Livna, Razvojna Banka FBiH i Livna predstavit će svoje kreditne linije. Prezentacija će se održati u četvrtak 27. lipnja 2019. godine u 14 sati u sali Gradskog vijeća Livna. Primarna zadaća Razvojne banke je provođenje ekonomske politike Vlade FBiH radi gospodarskog razvoja i zapošljavanja, kroz stimulativno kreditiranje koje podrazumijeva razvojne stimulativne i diferencirane kamatne stope, koje su u naravi niže od tržišnih kamatnih stopa.

U sklopu ove prezentacije bit će predstavljene kreditne linije koje banka nudi svojim komitentima uz povoljne kamate. Kako ističu to su dugoročni krediti za investicije, dugoročni i kratkoročni krediti za obrtni kapital, krediti za financiranje izvršenog izvoza, obavljanje platnog prometa u zemlji i inozemstvu za korisnike kredita, elektronsko bankarstvo Razvojne banke te garancijski poslovi u zemlji i inozemstvu. Sve navedeno uz povoljne kamate i aktivan pristupa klijentu. Pozivaju se svi zainteresirani gospodarstvenici, obrtnici te svi građani Livna da dođu na prezentaciju kreditnih linija u četvrtak 27. lipnja u 14 sati u vijećnicu zgrade Grada Livna.