Home > Livno > Poziv na javnu raspravu o davanju prethodne suglasnosti u postupku dodjele koncesije gospodarskom društvu Get Wind Kruzi

Poziv na javnu raspravu o davanju prethodne suglasnosti u postupku dodjele koncesije gospodarskom društvu Get Wind Kruzi

Povjerenstvo za pripremu prijedloga u postupku davanja prethodne suglasnosti za dodjelu koncesija, zaprimilo je od Gradonačelnika Grada Livna zahtjev Ministarstva gospodarstva Hercegbosanske županije kojim se od Grada Livna-Gradskog vijeća Livno traži davanje prethodne suglasnosti u postupku dodjele koncesije od strane Hercegbosanske županije gospodarskom društvu „GET Wind Kruzi“ d.o.o. Livno za izgradnju vjetroelektrane „Golija“ u Livnu, a sve sukladno odredbama Zakona o koncesijama („Narodne novine HBŽ“ broj: 14/03 i 8/08).

Temeljem navedenog  Povjerenstvo poziva sve zainteresirane pravne i fizičke osobe na javnu raspravu  vezano za davanje prethodne suglasnosti od strane Grada Livna-Gradskog vijeća Livna u postupku dodjele koncesije gospodarskom društvu „GET Wind Kruzi“ d.o.o. Livno koja će se održati u utorak 14. svibnja u Velikoj vjećnici Grada Livna od 12 do 14 sati. Tekst poziva je u privitku.