Home > Livno > Povećane jednokratne naknade za novorođenu djecu na području Livna

Povećane jednokratne naknade za novorođenu djecu na području Livna

Na prijedlog gradonačelnika Livna Darka Čondrića povećana je novčana naknada za novorođenu djecu na području Livna. Odluka o povećanju  donesena je i usvojena na 29. redovitoj sjednici  Gradskoga vijeća Livna održanoj 29. siječnja 2024.  Prema izmjeni i dopuni odluke roditelji djece za prvo novorođeno dijete dobit će sedamsto konvertibilnih maraka a za drugo rođeno devetsto maraka. Za treće dijete naknada iznosi tisuću i sto konvertibilnih maraka dok za četvrto i svako slijedeće novorođeno dijete jednokratna novčana naknada je tisuću i četiristo maraka. Kako je istaknuo gradonačelnik Čondrić, ovo je, pored niza drugih mjera, još jedan vid potpore i pomoći obiteljima na području Livna.

Odluka o izmjeni i dopuni odluke o novčanoj naknadi za novorođenu djecu na području grada Livna primjenjuje se s 1. siječnjem 2024. godinu a zahtjevi za isplatu podnose se Službi za opću upravu i društvene djelatnosti u roku od šest mjeseci od dana rođenja djeteta za koje se podnosi zahtjev. Pravo na jednokratnu naknadu pod jednakim uvjetima se odnosi i na posvojenu djecu.

Grad Livno