Home > Županija > Potpisani ugovori s korisnicima namjenskih sredstava iz Naknada za zaštitu okoliša za 2023. godinu

Potpisani ugovori s korisnicima namjenskih sredstava iz Naknada za zaštitu okoliša za 2023. godinu


Danas je u zgradi Vlade Hercegbosanske županije ministar graditeljstva, obnove, prostornog uređenja i zaštite okoliša, dr.sc. Hikmet Hodžić, potpisao ugovore s korisnicima namjenskih sredstava Naknade za zaštitu okoliša za 2023. godinu, u ukupnom iznosu od 432.255,64 KM.

Radi se o namjenskim sredstvima koja se uplaćuju Fondu za zaštitu okoliša Federacije BiH a zatim se raspoređuju između Federacije i Županija u odnosu: Federacija BiH 30% – Županije 70%, kao naknada od pravnih i fizičkih osoba zagađivača i korisnika okoliša pri registraciji motornih vozila. Ove godine, nakon konzultacija s potencijalnim korisnicima, navedena sredstva usmjerena su na sufinanciranje i implementaciju projekata i programa upravljanja otpadom s naglaskom na poboljšanje usluga prikupljanja otpada i povećanje stupnja recikliranja te poboljšanja u oblasti komunalne infrastrukture.

Temeljem Javnog poziva a sukladno Pravilniku o utvrđivanju uvjeta za provođenje Javnog poziva, odlučivanju o izboru korisnika, raspodjeli sredstava i praćenja namjenskog korištenja sredstava iz Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH, te Odluke Vlade Hercegbosanske županije o davanju suglasnosti na Program raspodjele sredstava iz namjenskih sredstava Fonda za zaštitu okoliša, sredstva su raspodijeljena na 10 korisnika i 10 projekata, među kojima su zastupljene jedinice lokalne samouprave, javna komunalna poduzeća, privatna poduzeća, dom zdravlja i srednja škola.

Sklopljenim ugovorima je utvrđen iznos odobrenih sredstava, uvjeti i način korištenja dodijeljenih sredstava, vremenski rok za realizaciju projekata/programa, način plaćanja i kontrole namjenskog korištenja dodijeljenih sredstava, te ostala međusobna prava i obveze.