Potpisana lista prioriteta za 2019. godinu na razminiranju područja na kojima se nalaze minsko – eksplozivna sredstva

Danas je u zgradi Vlade Hercegbosanske županije direktor Uprave civilne zaštite Hercegbosanske županije, mr.sc Željko Marijan održao koordinacijski sastanak sa šefom BH MAC-a  RU Mostar, Ivicom Brkićem, operaterom u BH MAC-a  RU Mostar, Jurom Karlušićem, inspektorom kontrole i kvalitete BH MAC-a  RU Mostar, Draganom Šotrom  i  općinskim koordinatorima za razminiranje Hercegbosanske županije.

Direktor Uprave civilne zaštite, mr.sc Željko Marijan potpisao je listu prioriteta za 2019. godinu koju će usvojiti Vijeća ministara BiH. U Hercegbosanskoj županiji minsko sumnjivih područja ukupno ima 85,84km2. Na području Korićina – Golija u Hercegbosanskoj županiji uklonjeno je 600 mina, a na području Mliništa – Paripovac oko 276 mina i 771 komad kasetnog streljiva.

Na sastanku se razgovaralo o aktivnostima koje su urađene u proteklom razdoblju, o analizi provedenih deminerskih aktivnosti u 2018. godini, projektima koji su završeni i koji su u fazi realizacije. Govorilo se o međusobnoj suradnji BH MAC-a  RU Mostar s općinskim koordinatorima za razminiranje Hercegbosanske županije, te o zajedničkim izazovima i ispunjavanju obveza kako bi se prioritetna minsko sumnjiva područja što kvalitetnije i uspješnije odradila.

Među ostalim, razgovaralo se i o obilježavanju znakova na terenu i obnavljanju znakova na minsko sumnjivim područjima. Općinski koordinatori Hercegbosanske županije iznijeli su probleme s kojima se susreću tijekom deminiranja sumnjivih područja, izrazili su stavove i mišljenja o omogućavanju novih procjena minskih situacija u cilju što ekonomičnijeg i efikasnijeg načina i kako u što kraćem vremenskom razdoblju vratiti sumnjivo područje u uporabu.

Razmjenom informacija zaključeno je da se može doći do još uspješnijeg rada na razminiranju minsko sumnjivih područja čime se povećava i sigurnost žitelja ne samo u blizini tih područja.