Home > Županija > Potpisan ugovor o izvođenju radova na izgradnji kanalizacije u Tomislavgradu – zona Latice

Potpisan ugovor o izvođenju radova na izgradnji kanalizacije u Tomislavgradu – zona Latice

U zgradi općine Tomislavgrad potpisan je ugovor o izvođenju radova na izgradnji kanalizacije u Tomislavgradu – zona Latice. Ukupna vrijednost ovoga ugovora iznosi 391.638,46 KM a potpisali su ga općinski načelnik Ivan Vukadin i direktor poduzeća Livnoputovi Tomislav Vrdoljak. Rok izvođenja spomenutih  radova je 120 kalendarskih dana.