Potpisan Sporazum za formiranje taekwondo centra BiH u Livnu

U zgradi Gradske uprave Livna potpisan je Sporazum za realizaciju projekta rekonstrukcije objekta u okviru Srednje strukovne škole Silvija Strahimira Kranjčevića s ciljem formiranja državnog taekwondo centra Bosne i Hercegovine u Livnu. U planu je, naime, izgradnja centra koji bi bio namijenjen ne samo sportašima nego svim mladim, djeci i učenicima Livna.

Centar bi služio i za okupljanje i pripremu državne taekwondo reprezentacije za vrijeme pripremnih ciklusa pred svjetska i europska prvenstva. Potpisnici sporazuma su taekwondo Savez BiH, klub Magone, SSŠ Silvija Strahimira Kranjčevića i Grad Livno. Ovlasti za potpisivanje Sporazuma gradonačelniku Darku Čondriću dalo je Gradsko vijeće Livna. Grad se obvezao na pružanje pomoći za realizaciju projekta u okviru svoje nadležnosti i proračunskih mogućnosti. Gradonačelnik je prilikom potpisivanja kazao da je uvjeren da je riječ o jednoj pozitivnoj priči s područja sporta putem koje će biti poboljšani uvjeti treniranja i općenito obavljanje sportskih aktivnosti svim sportašima Livna a osobito onima koji treniraju taekwondo. U ime državnog taekwondo saveza Sporazum je potpisao glavni tajnik Vedran Ćubela, strukovne škole ravnatelj Saš