Potpisan Sporazum o utvrđivanju osnovice za obračun plaće i naknade za ishranu tijekom rada za 2023. godinu

Vlada Hercegbosanske županije na čelu s predsjednikom Ivanom Vukadinom i ministrom financija Draškom Dalićem zaključila je dana 12. prosinca 2022. godine, Sporazum o utvrđivanju osnovice za obračun plaće i naknade za ishranu tijekom rada za 2023. godinu sa Sindikatom državnih službenika namještenika i zaposlenika Hercegbosanske županije, Sindikatom djelatnika Ministarstva unutarnjih poslova Hercegbosanske županije, Nezavisnim sindikatom djelatnika srednjih škola Hercegbosanske županije i Samostalnim sindikatom osnovnog odgoja i obrazovanja. Potpisnici ovog sporazuma suglasni su da se osnovica za obračun plaća za državne službenike, namještenike i zaposlenike, policijske službenike, uposlenike u osnovnim i uposlenike u srednjim školama Hercegbosanske županije za period od 1. siječnja 2023. godine do 31. prosinca 2023. godine utvrđuje u neto iznosu od 350,00 KM i utvrđuje se bod za obračun plaće u vrijednosti 1.0. Također, Sporazumom je utvrđeno da se naknada za ishranu tijekom rada (topli obrok) za državne službenike, namještenike i zaposlenike, policijske službenike, uposlenike u osnovnim i uposlenike u srednjim školama Hercegbosanske županije za period od 1. siječnja 2023. godine do 31. prosinca 2023. godine utvrđuje u neto iznosu od 11,50 KM. Strane potpisnice ovog Sporazuma su suglasne da će u 2023. godini, ukoliko dođe do povećanja indexa potrošačkih cijena, uvažavajući sve ekonomske pokazatelje, razmotriti moguće povećanje naprijed navedene osnovice za obračun plaće i u tom slučaju potpisati novi Sporazum o utvrđivanju osnovice za obračun plaće i naknade za ishranu tijekom rada za 2023. godinu. Prilikom razgovora oko određivanja visine osnovice posebno se u obzir uzimala aktualna isplata jednokratne novčane naknade u iznosu 1080 KM svim korisnicima proračuna značajna prije svega za one korisnike s nižim koeficijentima odnosno plaćama.