Home > BiH > POSJEDOVANJE ORUŽJA U BIH Evo koliko je komada oružja registrirano prošle godine

POSJEDOVANJE ORUŽJA U BIH Evo koliko je komada oružja registrirano prošle godine

U Bosni i Hercegovini trenutno je snazi ​​12 zakona o oružju, koji su djelomično usklađeni s Direktivom EU o oružju. Neki od njih predviđaju mogućnost legalizacije oružja, što znači da ga građani mogu predati, a da kazneno ne odgovaraju.

To je za Fenu izjavio predsjedatelj Koordinacijskog odbora za kontrolu malog oružja i lakog naoružanja (SALW) Ermin Pešto govoreći o radu tog odbora, kampanjama usmjerenim na smanjenje nelegalnog oružja u BiH, količini registriranog i oduzetog oružja te podizanju svijesti o posjedovanju oružja.

Istaknuo je kako je Zakon o oružju i municiji Unsko-sanske županije (USŽ) trenutno najusklađeniji tom direktivom te da služi kao uzorak za usklađivanje u drugim županijama, Brčko Distriktu i RS-u.

Pešto je rekao da Bosna i Hercegovina već duži niz godina, početkom od 2006. godine, ima usvojen strateški okvir u oblasti kontrole malog oružja i lakog naoružanja (SALW) te da je trenutno snažna Strategija za kontrolu malog oružja i lakog naoružanja za razdoblje 2021. -2024. godina.

Pojasnio je kako je Koordinacijski odbor za SALW, koji je uspostavljen Odlukom Vijeća ministara BiH, u svojoj nadležnosti ima praćenje provedbe Strategije i Akcijskog plana te da o tome izvještava Vijeće ministara BiH jednom godišnje. Aktivnosti koje su predviđene akcijskim planom realiziraju državna, entitetska i tijela Brčko Distrikta BiH.

348.692 komada oružja registrirano u prošloj godini

Pešto kaže da je u 2022. godini u Bosni i Hercegovini registrirano ukupno 348.692 komada oružja.

“Kada je u pitanju zapljena oružja i municije, u 2022. godini ukupno je oduzeto 1.234 komada oružja, 49.889 komada municije, 31 komad + 10,8 kg minsko eksplozivnih sredstava”, naveo je .

Također je dodao da je u tijeku 2022. godine, uz podršku UNDP-a izvršeno uništavanje oružja i dijelova oružja u Željezari „Ilijaš“.

“Točnije, 21. studenog 2022. godine uništeno je 2.490 komada oružja i dijelova oružja. Uništavanju je prethodila posjeta članova Koordinacijskog odbora ispred MVTEO BiH, policijskim agencijama Lukavac, Brčko, Sarajevo, Goražde, Mostar, Livno, Bihać, Banja Luka, u vezi s verifikacijom malog oružja i lakog naoružanja pripremljenog za uništavanje” , naglasio je.

Pešto je naveo kako je u okviru provedbe ovog programskog cilja Ministarstvo unutarnjih poslova Srednjobosanske županije izvršilo samostalno uništavanje 104 komada oružja i 15 komada spremnika za municiju. Uništavanje je izvršeno 19.12.2022. godine u poduzeću CIBOS Zenica.

U okviru implementacije navedenih strategija, dodao je, u BiH se u suradnji s međunarodnim partnerima (UNDP, OSCE, SEESAC, UNODC) realizira nekoliko značajnih projekata.

„Tako se kroz „Projekt prevencije i smanjenja prisutnosti nelegalnog oružja u Bosni i Hercegovini, projekt PILLAR“, koji se realizira u suradnji s UNDP uredom u Sarajevu, trenutno radi na sveobuhvatnom djelovanju u cilju podizanja svijesti stanovništva o opasnostima nelegalnog posjedovanja vatrenog oružja i edukacije. o načinima prepoznavanja individualnih i kolektivnih prijetnji po sigurnost”, kazao je Pešto.

Pored toga, istaknuo je, ovim se projektom želi doprinijeti promjeni ponašanja i općoj informiranosti o prijetnjama zajednice koje oružje predstavlja za obitelji, i društvo u cjelini.

Tijekom 2022. godine, pojasnio je, nadležni organi u BiH su u suradnji s Razvojnim programom Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini (UNDP BiH), kroz aktivnosti projekta PILLAR realizirali usmjerenu kampanju podizanja svijesti populacije mlađih muškaraca, kao najčešćih izvršitelja i žrtava upotrebe vatrenog oružja, i mlađe žene, kao česte žrtve upotrebe vatrenog oružja, pod nazivom “Oružje ne štiti, oružje ubija!”.

“Kampanja je provedena u srednjim školama na području cijele BiH, a provele su je 12 policijskih agencija, deset županijskih policijskih agencija, MUP Republike Srpske i Policija Brčko distrikta BiH. Imala je za cilj podići svijest kod populacije mlađih osoba o opasnostima i posljedicama koje uzrokuje upotrebu vatrenog oružja” , kazao je.

Pešto ističe da podaci ministarstava unutarnjih poslova u BiH govore da su nesretni slučajevi uzrokovani vatrenim oružjem podjednako česti u svim dijelovima BiH, uključujući Federaciju BiH, Republiku Srpsku i Brčko distrikt BiH.

Kampanja je realizirana u dva ‘vala’ i to u razdoblju svibanj-lipanj, te listopad-studeni 2022. godine.

hercegovina.info