Porezna uprava FBiH – Rok za podnošenje poreznih prijava produžen do 15. travnja

Shodno preporukama Kriznog stožera Federalnog ministarstva zdravstva, a u cilju provođenja mjera zaštite na radu i suzbijanja širenja koronavirusa (COVID-19), Porezna uprava Federacije BiH informira porezne obveznike-građane da bez potrebe ili poziva ne dolaze u organizacijske jedinice Uprave.

– Ako i dođu, potrebno je da se što kraće zadržavaju u prostorijama, posebno izbjegavaju stajanje u redovima – navodi se.

Porezna uprava Federacije BiH osigurat će minimalan broj zaposlenika za rad sa strankama i hitnih poslova vezanih rokovima, a prijem stranaka je od 8 do 12 sati.

Porezna uprava Federacije BiH poziva porezne obveznike-građane da porezne prijave, s propisanom dokumentacijom, dostavljaju poštom na adrese nadležnih organizacionih jedinica Porezne uprave Federacije BiH.

– S obzirom da je rok za predaju poreznih prijava 31. ožujak ove godine, Porezna uprava Federacije BiH informira porezne obveznike-građane da se rok za predaju poreznih prijava produžava do 15. travnja ove godine – navodi se.

Te mjere primjenjivat će se dok traje opasnost od širenja koronavirusa.

Porezna uprava Federacije BiH je poduzela preventivne higijenske mjere da bi se eventualno širenje virusa svelo na minimum i svakodnevno se prati situacija i razmatraju moguće dodatne mjere, a s ciljem zaštite zaposlenika i poreznih obveznika – građana.

– Porezni obveznici-građani koji dođu u prostorije organizacijskih jedinica Porezne uprave Federacije BiH, dužni su se pridržavati preporuka Kriznog stožera Federalnog ministarstva zdravstva, odnosno kriznih stožera županijskih ministarstva zdravstva, kao i zavoda za javno zdravstvo u Federaciji BiH, koje su postavljene u svim organizacionim jedinicama Porezne uprave Federacije BiH – priopćeno je iz Porezne uprave FBiH.