Ponovljeni javni poziv za prijavu projekata braniteljskih udruga za 2018. godinu

Gradonačelnik Grada Livna objavljuje ponovljeni javni poziv za potporu projektima braniteljskih udruga u 2018. godini.

Pozivaju se braniteljske udruge za prijavu projekata, koji će se financirati/sufinancirati iz Proračuna Grada Livno za 2018. godinu.

Prijave na javni poziv podnose se na prijavnom obrascu koji se može preuzeti u Centru za pružanje usluga građanima grada Livna, ili na web stranici www.livno.ba.

Rok za dostavu prijava s dokumentacijom je trideset dana od dana objavljivanja Javnog poziva na oglasnoj ploči u zgradi Gradske uprave. Kompletan tekst natječaja kao i potrebni prijavni obrazac se nalaze na web stranicama www.livno.ba.