Polovica žrtava trgovine ljudima u BiH su djeca

World Vision BiH, povodom Europskog dana borbe protiv trgovine ljudima koji se danas obilježava, poručuje kako radi na jačanju identifikacije žrtava trgovine ljudima i osnaživanju predstavnika romskog nevladinog sektora jer je Bosna i Hercegovina zemlja porijekla, tranzita i odredišta za trgovinu ljudima u svrhu prisilnog prosjačenja, činjenja krivičnih djela i seksualne eksploatacije. 

U 2019. godini zabilježena je 61 potencijalna žrtva trgovine ljudima, od kojih je 36 djece.

-Duboko smo zabrinuti za ovu djecu, posebno jer ove brojke možda ne odražavaju stvarni opseg problema zbog nedovoljnog prijavljivanja i relativne nevidljivosti slučajeva poput prisilnog dječijeg rada, prosjačenja i prisilnih brakova – rekla je direktorica nevladine organizacije World Vision BiH Larisa Klepac.

Iz organizacije naglašavaju da je potreban odlučan, koordinisan napor i veće ulaganje uključenih aktera, ali i pojačana educiranost i uključenost lokalne zajednice i šire javnosti da kvalitetnije, spremnije i dugoročnije adresiraju ovaj problem.

Važni koraci ka njegovom rešavanju su izrada Protokola za postupanje u slučajevima prosjačenja, skitnje, radne eksploatacije i drugih vidova zloupotrebe djece na lokalnoj i županijskoj razini u BiH i unapređenje pristupa mobilnim timovima za identifikaciju (potencijalnih) žrtava trgovine ljudima na području zapadnog Balkana, priopćeno je iz World Vision BiH. 

Livnovine