Home > Livno > Pokreće se postupak osnivanja Srednje glazbene škole u Livnu

Pokreće se postupak osnivanja Srednje glazbene škole u Livnu

Na sjednici Vlade Hercegbosanske županije jedna od važnijih točaka dnevnoga reda bila je razmatranje Informacije o osnivanju Srednje glazbene škole Livno.

Ministrica znanosti, prosvjete, kulture i športa HBŽ-a Gordana Nakić upoznala je članove Vlade kako će resorno ministarstvo pokrenuti proceduralni postupak osnivanja Srednje glazbene škole u Gradu Livnu, sukladno odredbama Zakona o srednjem školstvu, nakon službenog dopisa i očitovanja Grada Livna od 11. rujna 2023. godine kako su suglasni da Srednju glazbenu školu u Gradu Livnu osnuje Vlada Hercegbosanske županije, priopćeno je iz Vlade.

Na prijedlog Ministarstva znanosti, prosvjete, kulture i športa, Vlada je donijela Odluku o usvajanju Programa raspodjele sredstava iz tekućih potpora za kulturu za 2023. godinu.

Odobrena sredstva u Proračunu za tekuću godinu za ovu namjenu iznose 200.000 maraka i to za redovite programe iz oblasti kulture 170.000 maraka, te za dodatne programe 30.000 maraka.

Usvojena je i Odluka o davanju suglasnosti Srednjoj školi Drvar za izvođenje radova na rekonstrukciji i investicijskom održavanju školske zgrade u iznosu od 29.208,50 maraka.

Usvojen je prijedlog Odluke te je dana suglasnost Upravi za ceste Hercegbosanske županije za provedbu postupka javne nabave radova – redovno održavanje cesta u 2024. godini, čija procijenjena vrijednost iznosi 600.000 maraka.

Odluka je donesena zbog pravovremenog odabira izvođača radova na redovnom održavanju cesta za narednu godinu, što je i zakonska obveza Županije glede održavanja kontinuiteta radova koji su predmet nabave.

Na prijedlog Uprave za ceste Hercegbosanske županije, Vlada je dala suglasnost na izmjenu Plana i programa zaštite, održavanja, sanacije i rekonstrukcije javnih cesta u 2023. godini.

Ovom Odlukom prolongira se krajnji rok za realiziranje odobrenih projekata lokalne cestovne infrastrukture do 15. studenoga 2024. godine.

Vlada je prihvatila i Prijedlog općine Drvar o utrošku ranije odobrenih sredstava za financiranje/sufinanciranje projekata cestovne infrastrukture lokalne kategorije na području općine Drvar u 2023. godini u iznosu od 73.000 maraka.

Vlada je usvojila prijedlog Odluke i dala suglasnost Ministarstvu gospodarstva na izmjenu Programa razvoja malog gospodarstva u Hercegbosanskoj županiji putem subvencije kamate. Prema analizi i procjeni resornog ministarstva za postojeći Program razvoja malog gospodarstva u Hercegbosanskoj županiji putem subvencije kamate dostatnim je utvrđen iznos od 200.000 maraka za 2023. godinu.

Na sjednici je utvrđen nacrt Zakona o unutarnjim poslovima Hercegbosanske županije te proslijeđen Skupštini Hercegbosanske županije u daljnju redovitu proceduru donošenja, navodi se u priopćenju.

Ero.ba