Home > Livno > Pokreće se inicijativa za ponovno stavljanje u funkciju Gospodarske komore Hercegbosanske županije

Pokreće se inicijativa za ponovno stavljanje u funkciju Gospodarske komore Hercegbosanske županije

Firme s područja Hercegbosanske županije koje su članice Skupštine Gospodarske komore Federacije BiH pokrenut će inicijativu o ponovnom stavljanju u funkciju Gospodarske komore Hercegbosanske županije zaključak je s današnjeg sastanka održanog u zgradi Vlade Hercegbosanske županije predsjednika Vlade Hercegbosanske županije, Ivana Jozića s predsjednikom Gospodarske komore Federacije BiH, doc. dr. sc Markom Šantićem, Franom Čuvalom, voditeljem Centra za javne ovlasti Gospodarske komore Federacije BiH, direktorom ŠGD Hercegbosanske županije Kupres, Brankom Ivkovićem, vlasnikom Poslovno – trgovačkog centra „Pavić“, Perom Pavićem i vlasnikom firme „BEM“ koja se bavi elektromontažom, Boškom Mihaljevićem.

Sastanak je bio posvećen analizi gospodarske situacije u Hercegbosanskoj županiji i nastavku dosadašnje korektne suradnje s Gospodarskom komorom Federacije BiH. Veći dio sastanka posvećen je bio upravo velikom značaju i ulozi gospodarskih komora i udruga poslodavaca. Dobra suradnja i inicijative koje dolaze od poslodavaca preko gospodarskih komora i krovne gospodarske komore Federacije BiH lakše se rješavaju problemi i potrebe u realnom sektoru. Samo na taj način se može konkurirati u svekolikom tržištu zemalja EU. Rečeno je da gospodarstvenici trebaju predlagati izvršnoj i zakonodavnoj vlasti pojedina rješenja koja će biti u službi razvitka i napretka gospodarstva. Gospodarska komora Hercegbosanske županije praktično je prestala raditi više od dvije godine i prijedlozi su se odnosili na to da ovu županijsku komoru treba ekipirati adekvatnim stručnim kadrovima tako da bi, među ostalim, bila servis gospodarstvenicima. Uskoro se očekuje i novi zakon o komorama u Federaciji BiH.

Predsjednik Vlade Hercegbosanske županije, Ivan Jozić na sastanku je naglasio da je prioritet aktualne Vlade gospodarstvo i da je u proteklih godinu dana Vlada održala sastanak s gospodarstvenicima svih općina, da je Vlada Hercegbosanske županije u ovoj godini donijela nekoliko veoma bitnih odluka među kojima su subvencije kamata na investicijska ulaganja i uvođenje dječjeg doplatka. To su samo neke od odluka ove Vlade rekavši kako je njena intencija da na čelo Gospodarske komore Hercegbosanske županije dođe ugledni gospodarstvenik odnosno ugledna stručna osoba, jer je gospodarstvo budućnost. Naveo je  i donesene zakone ili one koji su u proceduri što sve skupa ima širi i dublji značaj i s ekonomskog i financijskog stajališta u realiziranim ciljevima potpora gospodarstvenicima.

Prvi čovjek Gospodarske komore Federacije BiH predstavio je organizaciju ove komore navodeći sve poslovne poteze koji su urađeni u protekle 4 godine, a među njima i potpisani ugovor o suradnji sa Gospodarskom komorom Republike Hrvatske što omogućuje pristup strukturnim fondovima EU-a. Trenutno Gospodarska komora Federacije BiH radi 6 projekata većih financijskih iznosa, a uključena je i u Jadransko – jonsku makro regiju sve s ciljem da se postigne mogućnost odgovora na društvene izazove.

Branko Ivković, direktor ŠGD Hercegbosanske županije Kupres govorio je kako puno stvari treba posložiti i da je organizacija države problem za rast gospodarstva i da na razini Hercegbosanske županije treba utemeljiti udrugu poslodavaca što je podržano na sastanku.

Vlasnici firmi iznijeli su svoje opservacije o stanju u gospodarstvu s naglaskom kako treba podići na još veću razinu komunikaciju između gospodarstvenika i izvršne i zakonodavne vlasti.