Home > BiH > Pogledajte listu 20 najvećih dužnika u BiH

Pogledajte listu 20 najvećih dužnika u BiH

Portal Akta.ba objavio je listu 20 najvećih PDV dužnika, s presjekom stanja zaključno s 31. ožujka 2024. godine.

Među dužnicima čiji dug je veći od 25.000 KM se na prvom mjestu nalazi KJKP “Gras” koji, prema posljednjim podacima, duguje 26.109.090 KM.

Na drugom mjestu je “Sarajevska pivovara” s dugom od 21.597.615 KM, a na trećem “Bosmal”, koji duguje 12.966.727 KM.Javni uvid u listu Uprave za neizravno oporezivanje (UNO) omogužava Zakon iz 2014. godine.

Nakon što je 01.01.2014. godine stupio na snagu Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o postupku neizravnog oporezivanja, po prvi od uspostave Uprave za neizravno oporezivanje BiH, stekli su se zakonski uvjeti za javno objavljivanje imena dužnika, koji imaju neizmirene obaveze po osnovu PDV-a, trošarine i carine, stoji na stranici UIO BiH.Prema podacima iz Akta.ba registra a baziranim na ažuriranim izvještajima FIA agencije ovako su poslovala prva tri najveća dužnika.

Prvi među dužnicima i najveći dužnik je KJKP “Gras” koji je u 2023. godini prihodovao preko 32,8 milijuna KM, točnije, 32.838.335,00 KM s gubitkom od skoro 19 milijuna KM, točnije 18.990.838, 00 KM.

U 2022. godini “Gras” je imao prihod od preko 27,3 milijuna KM a gubitak od preko 22 milijuna KM.

Prosječan broj radnika u 2023. bio je 1.058 dok je u 2022. godini bilo zaposleno 1.206 radnika.

Na drugom mjestu je “Sarajevska pivovara” koja u 2023. godini imala prihod od preko 24 milijuna KM, točnije 24.087.230,00 KM s dobiti od preko 54 tisuća KM, točnije 54.228,00 KM.Tijekom 2022. godine Sarajevska pivovara je prihodovala preko 25,3 milijuna KM s dobiti od skoro 70 tisuća KM.

Prosječan broj radnika je tijekom 2023. godine bio 232 a isti je bio i 2022. godine.

Bosmal d.o.o je kompanija koja je na visokom trećem mjestu kad je PDV dug u pitanju.

Naime, ova kompanija je prema FIA izvještajima u 2023. godini prihodovala nešto više od 4 milijuna KM, točnije 4.036.570, 00 KM sa skoro jednakom dobiti od 4.018.236, 00 KM.

Ono što je svakako zanimljiv specifikum je činjenica da je tijekom 2022. godine “Bosmal” imao 0 (nula) prihoda a gubitak ove kompanije je bio preko 7 milijuna KM, točnije – 7.024.477, 00 KM.

Još jednu zanimljivost predstavlja podatak o radnicima. Naime, od 2019. godine, Bosmal prema registru ima 0 zaposlenika.

Ukupan broj dužnika je 12.098 u ovom trenutku a njihov ukupni dug ka državi premašuje 430 milijuna KM.