Planirana isključenja električne energije sutra u Livnu

Poslovnica Elektro Livno- DV 10 kV Prolog-Bila (naselja: Lipa, Čuklić, Ćosanlije, Tribić, Orguz, Prolog)14.6.2018. 09:00-12:00