PLAN OBUKE I PROVJERA ZNANJA ZA BIRAČKE ODBORE

Ovim Planom se utvrđuje način i rokovi realizacije obvezne obuke i provjere znanja predsjednika i članova biračkih odbora kao i njihovih zamjenika, te predsjednika i članova mobilnih timova, njihovih zamjenika i osoba sa Rezervnog popisa.

Uslijed novonastale situacije i epidemioloških mjera, sukladno Instrukciji Središnjeg izbornog povjerenstva BiH, obuka članova iz točke I. vršit će se putem samostalne obuke – online tečaja „Obuka za rad u biračkim odborima“ dostupne putem web stranice Središnjeg izbornog povjerenstva: www.izbori.ba i kraće obuke od strane Gradskog izbornog povjerenstva Livno.

Detaljnije informacije na linku.