Home > BiH > Parlament FBiH: Zabraniti mobitele u svim osnovnim i srednjim školama

Parlament FBiH: Zabraniti mobitele u svim osnovnim i srednjim školama

Korištenje mobilnih telefona u školama na području Federacije BiH moglo bi ubrzo postati prošlost. Nakon što je Osnovna škola “Bila” u Vitezu prva u BiH zabranila mobitele i druge elektroničke uređaje tijekom boravka djece i nastavnika u školi u cilju veće socijalizacije djece i sprječavanja maloljetničke delinkvencije, koja sve češće biva objavljivana i na društvenim mrežama te potiče na nasilje među djecom i mladima, ovim putem mogle bi krenuti i ostale obrazovne institucije u BiH, piše Večernji list BiH.

Osnovna škola “Bila” u Vitezu prvu ovakvu odluku donijela je 2019., i to na inicijativu učenika i roditelja, Nastavničkog vijeća i Školskog odbora škole te je dala dobre rezultate. Sve je to rezultat analize koja je pokazala kako su mobiteli postali nastavno smetalo, ali i smetalo u prijateljskim odnosima. Nedavno je u Zastupničkom domu Parlamenta Federacije BiH podnesena inicijativa koja se odnosi na izradu propisa kojim se zabranjuje upotreba mobilnih telefona i tableta tijekom trajanja nastave u svim osnovnim i srednjim školama u Federaciji BiH, osim u situacijama kada je upotreba nužna zbog edukativnih, medicinskih i drugih opravdanih razloga. Kako je navedeno u odgovorima na predloženu inicijativu, u nekom županijama u Federaciji BiH već se radi na njezinoj realizaciji.

– Člankom 41. Zakona o osnovnoj školi (Službene novine ZDŽ, broj: 3/18) i člankom 51. Zakona o srednjoj školi (Službene novine ZDŽ, broj: 9/17) propisano je da škole imaju svoja pravila i druge akte usklađene sa zakonom. A ta pravilima su, među ostalim, i pitanja obveza, radne discipline učenika i radnika škole, kao i način donošenja pravilnika o kućnom redu s etičkim kodeksom. Ministarstvo obrazovanja ZDŽ-a dostavilo je model pravilnika o kućnom redu s etičkim kodeksom svim osnovnim i srednjim školama na području ove županije, gdje se navodi da učenicima nije dopušteno korištenje mobitela, tableta ili sličnih uređaja tijekom nastave bez odobrenja nastavnika – istaknuli su iz Ministarstva.

00:00

Nadalje se navodi kako su osnovne i srednje škole bile u obvezi usuglasiti interne akte (pravila škole i pravilnik o kućnom redu s etičkim kodeksom) s odredbama ovog modela pravilnika u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu. Ministarstvo je omogućilo da škole, kao odgojno-obrazovne ustanove, mogu ovo pitanje riješiti svojim pravilima. – U pogledu predložene inicijative da se izradi propis kojim se zabranjuje upotreba mobilnih telefona i tableta tijekom trajanja nastave u svim osnovnim i srednjim školama u Federaciji BiH, osim u situacijama kada je upotreba nužna zbog edukativnih, medicinskih i drugih opravdanih razloga, Ministarstvo obrazovanja ZDŽ-a podržava iste ili slične aktivnosti koje imaju za cilj kontinuirano i ujednačeno djelovanje u svrhu postupanja u najboljem interesu učenika – zaključili su iz Ministarstva. Inicijativu su podržali i iz Ministarstva obrazovanja BPŽ-a.

 

– Nakon detaljne analize predložene inicijative smatramo da su argumenti za donošenje navedenog propisa opravdani te ovu inicijativu podržavamo. Ako se na razini Federacije BiH donese propis kojim bi se navedeno pitanje jednoobrazno uredilo za sve odgojno-obrazovne ustanove, Ministarstvo obrazovanja BPŽ-a isti će primijeniti u školama s područja ove županije. Napominjemo da su neke odgojno-obrazovne ustanove s područja županije ovo pitanje regulirale internim školskim propisima, u čemu smo ih podržali – istaknuli su iz ovog Ministarstva.

Vecernji list