Home > Livno > Otvorenje izložbe Svetislava Cvetkovića “Proljeće u mrtvoj šumi” večeras u Livnu

Otvorenje izložbe Svetislava Cvetkovića “Proljeće u mrtvoj šumi” večeras u Livnu

Akademije likovnih umjetnosti u Širokom Brijegu, svestrani likovni umjetnik rodom iz Livna, već je nekoliko puta izlagao u svome gradu, no ovoga puta livanjskoj publici predstavlja se samostalnom izložbom crteža, Proljeće u mrtvoj šumi. Izložba će biti otvorena u četvrtak, 30. 11. u 18 sati u Franjevačkom muzeju i galeriji Gorica – Livno.

Radi se o ciklusu crteža na kojem je Cvetković radio zadnje tri i pol godine. Nadahnut egzistencijalizmom Cvetković nas putem minucioznih crno-bijelih crteža uvodi u kompleksne metafizičke prostore ili na oko prividne bjeline s tek aluzivnim naviještanjem mogućih figuralnih oblika koje se asocijativno grade u našem oku s našim željenim slikama.Ivan Vukoja, u svom predgovoru piše:“ Boje su u potpunosti ishlapile, stvarnost je postala ogromni ekran crno-bijelog kozmičkog televizora. Kada emitiranje programa jednom završi, na ekranu će ostati samo kaotičan roj elementarnih čestica, potpuna dezintegracija i entropija materijalne stvarnosti.

Opus je to koji je dijametralno suprotan ekspresionizmu i fovizmu te možemo tražiti i pronaći neke druge paralele i sličnosti u bogatoj svjetskoj kunsthistorijskoj riznici s metafizičkim slikarstvom Georgia de Chirica.“

Jesu li Cvetkovićevi crteži prizori post apokaliptične Zemlje, scene iz futurističkih filmova ili su meditativne oaze pitanja su na koja ćete morati prosuditi sami. Činjenica je da nam Svetislav Cvetković daje izložbu na promišljanje.

Izložba ostaje otvorena do 15. 1. 2024.

Svetislav Cvetković rođen je 1980. godine u Livnu, BiH, gdje je završio osnovnu i srednju školu. Diplomirao je slikarstvo 2004. godine na Akademiji likovnih umjetnosti u Širokom Brijegu Sveučilišta u Mostaru u klasi prof. Ante Kajinića gdje je i magistrirao 2006. godine na
poslijediplomskom studiju Ars Sacra kod mentora prof. Ante Kajinića i pročelnika studija prof. Vasilija Josipa Jordana.

Godine 2017. uspješno je obranio doktorsku disertaciju pod naslovom Egzistencijalizam u europskom slikarstvu XX. stoljeća, također na Akademiji likovnih umjetnosti u Širokom Brijegu pod mentorstvom prof. Josipa Alebića.

Izlagao je na trinaest samostalnih i preko stotinu skupnih izložbi u zemlji i inozemstvu. Član je Udruženja likovnih umjetnika Bosne i Hercegovine ULUBiH. Dobitnik je više stručnih nagrada za crtež, slikarstvo, fotografiju i video, priopćeno je iz Franjevačkog muzeja i galerije Gorica – Livno.