Home > Livno > Osnovna škola Fra Lovro Karaula daje u zakup prostor za potrebe školske kantine u svrhu ishrane učenika

Osnovna škola Fra Lovro Karaula daje u zakup prostor za potrebe školske kantine u svrhu ishrane učenika

Na temelju članka 6. i 7. Odluke o uvjetima, kriterijima i postupku davanja u zakup prostora i opreme u osnovnim školama (“Sl. glasnik Općine Livno” broj 3/10), Školski odbor Osnovne škole ,,Fra Lovro Karaulaˮ Livno raspisuje

JAVNI  NATJEČAJ

za davanje u zakup prostora u Osnovnoj školi

“Fra Lovro Karaula” Livno

Predmet natječaja za davanje u zakup prostora u školskoj 2019./2020. godini su:

1. Zatvoreni poslovni prostor u sklopu škole površine 11,55 m² s početnom cijenom od  20,00 KM po četvornom metru.

Poslovni prostor se izdaje namjenski za obavljanje prodajno – ugostiteljske djelatnosti za potrebe školske kantine u svrhu ishrane učenika.

  Ponuđači su uz pisanu ponudu dužni dostaviti:

-Rješenje (ovjerena kopija) o upisu poslovnog subjekta u Sudski registar za obavljanje prodajne djelatnosti.

– Uvjerenje o poreznoj registraciji ( ID broj )

– Potvrdu o uplati jamčevine u iznosu od 100,00 KM

Uplatu izvršiti na žiro-račun Proračuna Općinskog vijeća Livno br: 1549995000000368.

Ponude će se otvarati u prostorijama Osnovne škole „Fra Lovro Karaula“ Livno.

O rezultatima izbora ponuđači će biti obaviješteni u roku od 8 dana od dana otvaranja ponuda.

Natječaj ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

Ponude i prijave  u zatvorenim kuvertama slati na adresu: Osnovna škola „Fra Lovro Karaula“ Livno, Ulica sv. Ive bb 80 101 Livno uz naznaku „PONUDA ZA JAVNI NATJEČAJˮ