Home > Livno > Osnovana Lovačka udruga “Ždral” Livno

Osnovana Lovačka udruga “Ždral” Livno

Lovačka UDRUGA “ŽDRAL” Livno je novoosnovana lovačka udruga u Hercegbosanskoj županiji.

Predsjednik udruge je Dalibor Barać, tajnik udruge Jakov Kovač, lovočuvar Bože Dolić.

Teren na kojem gospodari ova lovačka udruga se proteže od sela Sajković i Ramići istočno prema Livnu do Šator planine i sela Peulje zapadno prema Bosanskom Grahovu te sjeverno vrhovima planine Staretina i južno magistralna cesta Livno – Bos. Grahovo.