OŠ „Fra Lovro Karaulaˮ Livno sudjelovala na Ekološkom kvizu „Lijepa Našaˮ

Ekipa OŠ „Fra Lovro Karaulaˮ PŠ Ljubunčić – Priluka koju su činili učenici Petra Matković, Nina Radić, Anđelka Barać i Marko Suša u pratnji nastavnica Suzane Krezo i Matee Knez predstavljala je OŠ „Fra Lovro Karaulaˮ i Hercegbosansku županiju na Ekološkom kvizu „Lijepa Našaˮ. To je najveće ekološko natjecanje hrvatske mladeži koje se provodi od 1992. godine u organizaciji Udruge Lijepa Naša.

Svaku ekipu (školu) predstavljaju 4 učenika.

Program natjecanja sastoji se od:
• Pisanoga dijela (test)
• Prikaza ostvarenoga praktičnog rada učenika pod motom „Istražili smo – uradili smo – predlažemo”
• Usmenoga dijela.
Okvirna tematska područja koja proizlaze iz zadanih predmeta su:
A) I. Prostorno-demografska obilježja
II. Prirodni sustavi
III. Gospodarska obilježja

IV. Zdravstvena i ekološka kultura – općenito

B ) „Istražili smo–uradili smo–predlažemoˮ.

Ekipa OŠ „Fra Lovro Karaulaˮ natjecanje je završila kao najbolje plasirana ekipa/škola izvan Republike Hrvatske.