OŠ „Fra Lovro Karaulaˮ Livno bila domaćin „Škole za 21. stoljećeˮ.

OŠ „Fra Lovro Karaulaˮ Livno bila je domaćin trodnevne obuke, 15. – 17. ožujka 2019., u sklopu projekta British Councila „Škole za 21. stoljećeˮ.

Škole za 21. stoljeće ambiciozan je trogodišnji obrazovni program koji je osmislio i provodi British Council, a financira Vlada Ujedinjenoga Kraljevstva. U okviru programa preko milijun učenika na zapadnom Balkanu uzrasta 10 – 15 godina stjecat će vještine kritičkoga mišljenja, rješavanja problema i kodiranja.

Program se provodi u partnerstvu s relevantnim obrazovnim institucijama u šest zemalja regije, a omogućava učenicima da uče na zabavan, interaktivan i inovativan način. Pored vještina kritičkoga mišljenja i rješavanja problema, učenici će usvajati i praktične vještine kodiranja koje će moći vježbati koristeći računala. U okviru programa svaka je škola  dobila određeni broj micro:bit uređaja – džepnih računala koje djeca mogu kodirati i koristiti u okviru različitih predmeta za rješavanje svakodnevnih problema.