Home > Livno > Opremljena dva laboratorija Zavoda za hranu i veterinarstvo Hercegbosanske županije

Opremljena dva laboratorija Zavoda za hranu i veterinarstvo Hercegbosanske županije

Prošlog tjedna u prostorije Zavoda za hranu i veterinarstvo Hercegbosanske županije dopremljena je oprema za mikrobiološki laboratorij koju je donirala Češka razvojna agencija sukladno Memorandumu o razumijevanju potpisanom 27. travnja 2018. godine između Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Zavoda za hranu i veterinarstvo Hercegbosanske županije i Češke razvojne agencije. Shodno potpisanom Memorandumu jedina obveza županijskog Zavoda za hrenu i veterinarstvo je platiti porez na dodanu vrijednost za doniranu opremu.

Oprema u vrijednosti od cca 200.000,00 KM u potpunosti zadovoljava potrebe Laboratorija za mikrobiologiju hrane, vode i hrane za životinje, te je u fazi instaliranja. Tijekom mjeseca lipnja tekuće godine u Laboratorij za mikrobiologiju i kakvoću sirovoga mlijeka Zavoda za hranu i veterinarstvo instalirana je kompletna oprema za analizu sirovog mlijeka u vrijednosti od cca 1.080.000,00 KM za čiju nabavu su planirana i osigurana sredstava u Proračunu Hercegbosanske županije za 2018. godinu. Ovih dana su završene i procedure upošljavanja stručnog kadra neophodnog za rad u navedenim laboratorijima.

Prema izjavi ravnateljice Zavoda za hranu i veterinarstvo Hercegbosanske županije, Orjane Semren u narednom razdoblju slijedi edukacija stručnog kadra i osiguravanje dokumentacije potrebne za pripremanje Laboratorija za mikrobiologiju hrane, vode i hrane za životinje i Laboratorija za mikrobiologiju i kakvoću sirovog mlijeka za dobivanje potrebnih ovlaštenja i akreditacija prema Europskom standardu ISO 17025 kako bi laboratoriji bili konkurentni i ispunjavali sve zahtjeve međunarodnog tržišta.