Oglasila se i druga strana – tvrdnje oko školskog prijevoza su neistinite

Grad Livno, Služba za gospodarstvo, inspekcijske poslove i lokalni razvoj i Povjerenstvo za usklađivanje voznih redova obraćaju se priopćenjem za javnost povodom iznesenih neistina o javnom prijevozu u gradu Livnu.

Linijski prijevoz putnika je registriran sukladno Zakonu o cestovnom prijevozu FBiH i Pravilniku o načinu, kriterijima i postupku usklađivanja, ovjeri i registraciji redova vožnje, te sadržaju i načinu vođenja registra. Aktualni prijevoznik putnika u Gradu Livnu je „ĆIĆKO COMMERCE“ d.o.o. Tomislavgrad, koji je izabran putem javnog oglasa.

Grad Livno je imao pravne mogućnosti bez objavljenog javnog oglasa produžiti vozne redove postojećem prijevozniku, ali zbog saznanja da je Turistička agencija „LI-BUS“ zainteresirana za obavljanje ovih poslova objavljen je Javni oglas za usklađivanje voznih redova na području Grada Livna za 2020./2023. godinu. Na objavljeni oglas javila su se dva prijevoznika: „ĆIĆKO COMMERCE“ d.o.o Tomislavgrad i Turistička agencija „LI-BUS“ d.o.o. Livno.

Od trenutka objave javnog oglas pa dalje tijekom postupka usklađivanja, od strane Turističke agencije „LI-BUS“ vrši se pritisak na rad Službe za gospodarstvo, inspekcijske poslove i lokalni razvoj i Povjerenstva koje je zaduženo za provođenje postupka usklađivanja voznih redova.

Prvo su osporavali javni oglas da nije pripremljen sukladno zakonu, a potom da postupak vođenja nije zakonit. Postupak izbora prijevoznika utvrđuje se po naprijed navedenom Pravilniku o načinu, kriterijima i postupku usklađivanja, ovjeri i registraciji redova vožnje, te sadržaju i načinu vođenja registra. U fazi postupka kod pripreme knjige voznih redova uočene su nepravilnosti kod važećih (starih redova vožnje), odnosno odstupanja od propisanih vremena vožnje.

Ova činjenica je onemogućila daljnji rad Povjerenstva u sastavljanju knjige redova vožnje, pa je iz tog razloga postupak rada Povjerenstva prekinut, kako bi se utvrđeni nedostatak otklonio, uz očekivane upute nadležnog Federalnog ministarstva prometa i komunikacija Mostar kojem je Rješenje dostavljeno.

Do sada nije utvrđena pravomoćnost Rješenja o prekidu postupka, te nije poznat ishod, što znači da postupak nije okončan. Sudionicima javnog oglasa izvršen je povrat uplaćenih iznosa na ime naknade za troškove postupka.

Prijevoz učenika se regulira sukladno Odluci Općinskog vijeća broj: 01-02-332/12, od 3.2. 2012. godine, po kojoj se sa registriranim prijevoznikom za obavljanje linijskog prijevoza za svaku školsku godinu zaključuje ugovor. S toga molimo javnost, vas poštovani građani, da ne nasjedate na neistine. Naš rad se temelji na zakonskim propisima, a ne željama.

Služba za odnose s javnošću