Oglasi o prodaji građevinskih zemljišta na području Livna

Grad Livno putem Službe za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina objavljuje oglase o prodaji građevinskih zemljišta na lokalitetu Livno-Crna stina, k.o. Žabljak, na lokalitetu Livno-Potočani, k.o. Potočani i zemljište na području čelebića u k.o. Čelebić putem javnog nadmetanja-licitacije. Kompletni tekstovi oglasa su u privitku kao i potrebna pisana izjava.

Više informacija možete pronaći OVDJE.