Oglasi o prodaji građevinskih zemljišta na području grada Livna

Službe za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Grada Livna objavljuje oglas o prodaji građevinskog zemljišta na području Odžaka, k.o. Odžak putem javnog nadmetanja-licitacije, o prodaji građevinskog zemljišta na području Gornjeg Žabljaka, k.o. Žabljak putem javnog nadmetanja-licitacije, o prodaji građevinskog zemljišta na području Gospodarske zone Begovača, k.o. Dobro putem javnog nadmetanja-licitacije te o prodaji građevinskog zemljišta na području naseljenog mjesta Miši, k.o. Miši putem javnog nadmetanja-licitacije.

Kompletan tekst oglasa možete pogledati na službenoj stranici Grada Livna.