Oglas za izbor tri člana GIP Livna

Gradsko vijeće Livna raspisuje oglas za imenovanje tri člana Gradskog izbornog povjerenstva Livna koje imenuje Gradsko vijeće Livna na razdoblje od sedam godina a mandat im počinje teći od dana dobivanja suglasnosti od Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine na odluku o imenovanju donesenu od strane Gradskog vijeća Livna. Kompletan tekst oglasa nalazi se na stranici “Grad Livno”.