Oglas o prodaji zemljišta na Zgonima

Grad Livno putem Službe za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina objavljuje oglas o prodaji građevinskog zemljišta na području Zgona u k.o. Livno putem javnog nadmetanja-licitacije. Prodaje se neizgrađeno građevinsko zemljište označeno kao k.č. 241/151, Zgon, gradilište, upisano u zk.ul. 32, k.o. Livno, u površini od 670 m2, k.č. 241/152, Zgon, gradilište, upisano u zk.ul. 32, k.o. Livno, u površini od 765 m2, k.č. 241/153, Zgon, gradilište, upisano u zk.ul. 32, k.o. Livno, u površini od 705 m, k.č. 241/154, Zgon, gradilište, upisano u zk.ul. 32, k.o. Livno, u površini od 1.281 m, k.č. 241/155, Zgon, gradilište, upisano u zk.ul. 32, k.o. Livno, u površini od 814 m, k.č. 241/156, Zgon, gradilište, upisano u zk.ul. 32, k.o. Livno, u površini od 1.193 m.

Prodaja navedenih parcela izvršit će se putem javnog nadmetanja-licitacije u svrhu izgradnje stambenih objekata. Prodaja će se obaviti putem javnog nadmetanja-licitacije, 4. studenog 2020. godine u Velikoj vijećnici zgrade Grada Livna (soba broj 50, potkrovlje), s početkom u 12,30 sati. Kompletan tekst oglasa nalazi se u privitcima na Službenoj stranici Grada Livna.